Wat maakt Moederskind zo bijzonder?
• Kleinschalige kinderopvang
• Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang onder 1 dak
• Eigen afgesloten binnentuin en nabij speeltuinen
• Deskundige pedagogisch medewerkers
• Persoonlijke aandacht voor kind & ouder
• Lage tarieven incl. luiers, voeding en tussendoortjes
• Direct en persoonlijk contact locatiemanager
• Warme maaltijd op dinsdag & donderdag op kinderdagverblijf

Aanmelding en plaatsing

Vanaf de 2e maand van uw zwangerschap kunt u uw kind voor het kinderdagverblijf aanmelden. Op het inschrijfformulier vult u de vermoedelijke startdatum in en de dagen dat u opvang nodig heeft. Wanneer uw kind geboren is, kunt u de naam en geboortedatum doorgeven.
Schrijft u uw kind in voor de baby, peuter of de BSO groep, dan wordt er zo spoedig mogelijk gekeken naar uw wens voor de startdatum en naar de mogelijkheden van plaatsing.

Inschrijven voor de BSO kan vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is.

 
Rondleiding
Wij nodigen u uit voor een rondleiding binnen het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, zodat u kennis kunt maken met onze werkwijze en om de sfeer te proeven binnen Moederskind. Op dit moment geven wij alleen rondleidingen aan ouders waaraan wij een concreet aanbod kunnen doen. 
 
Plaatsing
Zodra er een plaats beschikbaar is, nemen wij met u contact op. Er wordt voor u een contract gemaakt met een prijsopgave. Eventueel kunt u geholpen worden met de aanvraag van de kinderopvangtoeslag en bij uw aanvraag bij de Gemeente. Hebt u (en/of uw partner) het contract getekend dan ontstaan er wederzijdse verplichtingen en worden de algemene voorwaarden Moederskind van kracht.

De pedagogisch medewerker van de groep waar uw kind wordt geplaatst nodigt u 2 tot 4 weken voor de startdatum uit voor een kennismakingsgesprek. Zij vertelt u over de gang van zaken op de groep, leidt u rond op de groep en maakt met u een afspraak over de wenperiode. U informeert de pedagogisch medewerker over de bijzonderheden van uw kind.

Voor vragen over inschrijving, plaatsing en informatie over onze opvangsoorten kunt u terecht bij de locatiemanagers van Moederskind. U kunt altijd even bellen en we maken een afspraak met u.

Informatiebrochure KDV 2024

Informatiebrochure BSO 2024

 

Algemene voorwaarden

Foto-impressie

» bekijk alle foto's