Wat maakt Moederskind zo bijzonder?
• Kleinschalige kinderopvang
• Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang onder 1 dak
• Eigen afgesloten binnentuin en nabij speeltuinen
• Deskundige pedagogisch medewerkers
• Persoonlijke aandacht voor kind & ouder
• Lage tarieven incl. luiers, voeding en tussendoortjes
• Direct en persoonlijk contact locatiemanager
• Warme maaltijd op dinsdag & donderdag op kinderdagverblijf

Algemene informatie

De buitenschoolse opvang van Moederskind biedt dagelijks opvang aan maximaal 20 kinderen.

Zij worden begeleid door twee pedagogisch medewerkers. 

Wij gaan op de buitenschoolse opvang uit van de volgende punten:

- Kinderen mogen vrij spelen;
- Door te spelen doen kinderen ervaringen op en ontdekken ze.

Het samen bezig zijn is belangrijker dan de uitkomst van de gezamenlijke activiteit. In de contacten met anderen leren kinderen spelenderwijs een aantal belangrijke dingen, die van invloed zijn op de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.

In hun vrije tijd bepalen kinderen zelf in principe wat zij doen en met wie. Daarnaast bieden wij themagerichte activiteiten aan op het gebied van natuur, techniek, koken, handenarbeid en beweging.

Een goede buitenschoolse opvang biedt volgens ons een prettige sfeer waarin ieder kind:

  • zichzelf kan zijn;
  • zich veilig voelt;
  • zijn eigen keuzes kan maken;
  • zich serieus genomen voelt;
  • zich optimaal kan ontwikkelen;
  • met plezier naar de buitenschoolse opvang komt.

Kinderparticipatie

Wij nemen de mening van kinderen serieus. Bij de jongste kinderen letten de pedagogisch medewerkers vooral op hun non-verbale houding

om zo hun voorkeuren te leren kennen. Worden de kinderen groter, dan overleggen de pedagogisch medewerkers met de kinderen over de

inrichting van de groepsruimte, nieuw aan te schaffen speelgoed en te ondernemen activiteiten. 

 

Vervoer van school naar de BSO

BSO Moederskind haalt kinderen van de Gertrudisschool en van de Wereldwijzer. De kinderen worden van school opgehaald door de 

pedagogisch medewerkers van de BSO. Beide scholen zitten op loopafstand. De kinderen wandelen onder begeleiding van de medewerkers

samen naar de BSO. 

 

Vaste groepen, open deuren

Samen spelen met je vriendje in de buurgroep, want hij houdt ook zo van dino's. Of je grote zus in de andere groep een kusje geven en gelijk

daar ook even de nieuwe garage onderzoeken. Dat kan bij BSO Moederskind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen alle ruimte krijgen om te

onderzoeken en te spelen. Het is hun manier van de wereld ontdekken. Daarom werken we bij BSO Moederskind met een open-deurenbeleid. De kinderen hebben

allemaal een eigen stamgroep met een eigen pedagogisch medewerker. 

 

Gezonde voeding

Gezond eten vinden we belangrijk. Op de BSO eten we veel groente en fruit, drinken we water of thee. In vakanties kiezen we zoveel mogelijk voor

gezond beleg.

 

Kwaliteit en veiligheid

We stellen hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid en hanteren daarvoor duidelijke procedures. Een onderdeel van kwaliteit en veiligheid is dat al onze medewerkers

een Verklaring Omtrent Gedrag moeten hebben alvorens ze bij Moederskind komen werken. We hanteren een open-deuren beleid en passen het vier-ogen principe toe. 

Meer weten? veiligheidengezondheidbeleid20202.pdf

 

Klasbord

Op Kindercentrum Moederskind maken we gebruik van de app Klasbord. Op klasbord zien ouders foto's van hun kind (eren) op de BSO. 

Dankzij Klasbord krijgen ouder een beter beeld van de belevenissen van hun kind (eren) tijdens de opvang. 

 

Kijk! volgsysteem

Ons uitgangspunt is dat ouders en pedagogisch medewerkers de opvoedverantwoordelijkheid delen. Goed contact is daarbij essentieel. 

Bij het halen maken de pedagogisch medewerkers tijd voor een goede overdracht. Jaarlijks bespreken we met ouders hoe hun kind zich ontwikkelt, dit doen

we aan de hand van ons Kijk! volgsysteem. 

 

Bij zorgen of problemen

Wanneer wij ons zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, bespreken wij dit met de ouders. Kindercentrum Moederskind

heeft een aandachtsfunctionaris, waar zowel pedagogisch medewerkers als ouders terecht kunnen voor advies. Zij kan zo nodig doorverwijzen naar de

hulpverlenende instanties waar Moederskind mee samenwerkt. 

 

Foto-impressie

» bekijk alle foto's