Wat maakt Moederskind zo bijzonder?
• Kleinschalige kinderopvang
• Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang onder 1 dak
• Eigen afgesloten binnentuin en nabij speeltuinen
• Deskundige pedagogisch medewerkers
• Persoonlijke aandacht voor kind & ouder
• Lage tarieven incl. luiers, voeding en tussendoortjes
• Direct en persoonlijk contact locatiemanager
• Warme maaltijd op dinsdag & donderdag op kinderdagverblijf

Pedagogische Visie

Kindercentrum Moederskind laat zich inspireren door pedagogische visies als Emmi Pikler en Thomas Gordon. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze een warme, respectvolle communicatie met kinderen nastreven.
Warme, respectvolle communicatie is een belangrijk onderdeel van onze visie. We hebben deze visie uitgewerkt in vier benaderingen. 
 
Een positieve benadering
Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling, daarom vinden we het belangrijk om te signaleren en op te merken, ‘wat vraagt een kind van mij als opvoeder’, ‘hoe kan ik hier op een positieve manier mee omgaan’. We bieden kinderen veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor krijgen kinderen de mogelijkheid en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.

Een respectvolle benadering
We benaderen kinderen respectvol vanuit de belevingswereld van het kind. We hebben oog voor de eigenheid van het kind en de individualiteit van het kind. Naast individueel contact begeleiden we het kind in de omgang met volwassenen en andere kinderen. We hebben oog voor details, respect voor elkaar en de dingen om ons heen en de natuur.

Een individuele benadering
We luisteren naar elkaar, we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag. We geven kinderen een mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling en ontwikkelingsniveau.

Een ruimtelijke benadering
We gaan ervan uit dat iedereen zich door de ruimte om zich heen kan ontwikkelen. Daarom bieden we uitdagende en spelactiverende ingerichte ruimten waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. We geven kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. We zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen.

Meer weten? 
Download het Pedagogisch beleid van ons kinderdagverblijf of ons Pedagogisch beleid van de BSO. 

 

 

Foto-impressie

» bekijk alle foto's