Wat maakt Moederskind zo bijzonder?
• Kleinschalige kinderopvang
• Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang onder 1 dak
• Eigen afgesloten binnentuin en nabij speeltuinen
• Deskundige pedagogisch medewerkers
• Persoonlijke aandacht voor kind & ouder
• Lage tarieven incl. luiers, voeding en tussendoortjes
• Direct en persoonlijk contact locatiemanager
• Warme maaltijd op dinsdag & donderdag op kinderdagverblijf

Algemene informatie kinderdagverblijf

Ritme, rust en regelmaat geven kinderen houvast. Kinderen zitten bij ons dan ook in een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers.
Baby's volgen hun eigen ritme. Vanaf ca 8 maanden volgen zij de vertrouwde dagindeling, die bestaat uit een terugkerend ritme van speel, eet en rustmomenten. 
 
Gezonde voeding
Gezond eten vinden wij belangrijk. Samen met ouders zorgen we voor een goede overgang van borst- of flesvoeding naar de eerste fruit-en groetehapjes. 
Vanaf het moment dat kinderen vaste voeding krijgen, eten ze op het kinderdagverblijf een warme lunchmaaltijd op de dinsdag en de donderdag. De andere dagen
krijgen de kinderen een broodmaaltijd aangeboden. De warme maaltijden worden geleverd door Madaga. Tussendoor eten we veel groente en fruit, drinken we
water, melk of afgekoelde thee. 
 
Kwaliteit en veiligheid
We stellen hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid en hanteren daarvoor duidelijke procedures. Een onderdeel van kwaliteit en veiligheid is dat al onze medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag
moeten hebben, alvorens ze bij Moederskind komen werken. We hanteren een open-deuren beleid en passen het vier-ogen principe toe. 
Meer weten? Vraag op locatie om het gezond- en veiligheidsbeleid in te zien. 
 
Kijk! volgsysteem
Ons uitgangspunt is dat ouders en pedagogisch medewerkers de opvoedverantwoordelijkheid delen. Goed contact is daarbij essentieel. 
Bij het brengen en halen maken de pedagogisch medewerkers tijd voor een goede overdracht. Jaarlijks bespreken we met de ouders hoe hun kind zich ontwikkelt,
dit doen we aan de hand van ons Kijk! volgsysteem. 
 
Bij zorgen of problemen
Wanneer wij ons zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, bespreken wij dit met de ouders. 
Kindercentrum Moederskind heeft een aandachtsfunctionaris, waar zowel pedagogisch medewerkers als ouders terecht kunnen voor advies.
Zij kan zo nodig doorverwijzen naar de hulpverlenende instanties waar Moederskind mee samenwerkt. 
 

 

Foto-impressie

» bekijk alle foto's