Wat maakt Moederskind zo bijzonder?
• Kleinschalige kinderopvang
• Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang onder 1 dak
• Eigen afgesloten binnentuin en nabij speeltuinen
• Deskundige pedagogisch medewerkers
• Persoonlijke aandacht voor kind & ouder
• Lage tarieven incl. luiers, voeding en tussendoortjes
• Direct en persoonlijk contact locatiemanager
• Warme maaltijd op dinsdag & donderdag op kinderdagverblijf

Dagindeling Buitenschoolse Opvang

Tijdens de schoolweken worden de kinderen van school opgehaald. Op de buitenschoolse opvang aangekomen krijgen de kinderen wat te eten en te drinken. Er is gelegenheid om even rustig met de kinderen de dag door te nemen en we vragen de kinderen wat ze willen doen. We werken kindvolgend en spelen in op de behoefte van de kinderen op dat moment. Het kan dus betekenen dat we de ene dag met een ander aanbod komen dan de andere dag. Dit hangt dus af van waar de kinderen op dat moment zin in hebben, waar ze mee bezig zijn of wat er speelt in de groep.

Bij het organiseren van activiteiten bieden we de kinderen gelegenheid om zelf ideeën aan te dragen (kinderparticipatie). Kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen; vrij spelen, meedoen aan een activiteit of gewoon nog even lekker niets doen. We stimuleren kinderen wel om mee te doen met activiteiten, maar dwingen niet. In de praktijk blijkt dat kinderen makkelijk enthousiast te krijgen zijn voor een gezamenlijke activiteit.

Hoe ziet een middag eruit?

14.00 uur  De kinderen worden uit school gehaald.

14.30 uur  Ze eten fruit en drinken thee of water

15.00 uur  Speelmoment, vrij spel, activiteit of buiten spelen.

16.30 uur  We sluiten gezamenlijk de dag af met een tussendoortje en drinken

17.00 uur  We zorgen dat we terug zijn op de groep, zodat de kinderen kunnen worden opgehaald.

We organiseren activiteiten zoals sportieve spelletjes, samen muziek maken, knutselen, koekjes bakken of samen een voorstelling bedenken. Mochten kinderen kiezen voor vrij spel dan worden er met het kind duidelijke afspraken gemaakt over het spelen en het opruimen. Ook stimuleren we het buitenspelen en bieden gerichte activiteiten aan zoals: een speurtocht, voetballen, naar een speeltuintje of een kringspelletje. Als de kinderen opgehaald worden nemen we de tijd om even met de ouders te praten en zorgen we voor een rustige sfeer op de buitenschoolse opvang.

Tijdens vakanties en op schoolvrije dagen (zoals studiedagen) is de buitenschoolse opvang geopend van 8.30 uur tot 18.30 uur. Er is een mogelijkheid tot het afnemen van verlengde opvang vanaf 7.30 uur

Foto-impressie

» bekijk alle foto's